Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Algemene Informatie

Sportieve prestaties en gezelligheid gaan bij Tennisvereniging Hollandsche Rading, opgericht in 1969, hand in hand. Zowel competitiespelers als meer recreatief ingestelde tennissers hebben bij ons volop de ruimte. De vier Advantage Red Court (ARC) banen, ook bekend als Smash Court, alle voorzien van een lichtinstallatie, garanderen optimale speelmogelijkheden. Momenteel hebben wij ruim 200 leden en in de praktijk kan men vrijwel altijd spelen.

Clubhuis
Er is een zeer goede band tussen de leden van de vereniging en nieuwe leden hebben tal van mogelijkheden snel in te burgeren, onder meer tijdens de toss evenementen die 5 maal per week plaatsvinden, maar ook tijdens de diverse toernooien en sociale activiteiten als gezamenlijke maaltijden.

Het gezellige clubhuis is voorzien van omkleedruimten, inclusief douches en toiletten.

Het park blijft het gehele jaar open tenzij de banen tijdelijk door weersomstandigheden onbespeelbaar zijn.

Besturen en commissies
De vereniging heeft 6 bestuursleden (incl. voorzitter) met daaraan gekoppeld de volgende commissies: barcommissie, commissie parkbeheer, technische commissie en sponsorcommissie. De samenstelling en een taakomschrijving van elke commissie vindt u elders op deze website.

De clubkrant "Nieuws Net"
Onze clubkrant verschijnt elk jaar aan het begin van het seizoen. Hierin staat informatie over toernooien, competities en diverse andere zaken. Tevens vindt u er de telefoonnummers van leden en bestuur. 

Competitie
De vereniging doet mee aan de districtscompetitie. Hieraan nemen zowel senioren- als jeugdteams deel.  Daarnaast is er op de donderdagavonden een interne competitie.

Toernooien
Wij organiseren diverse toernooien voor de leden (Openingstoernooi, Uitwisselingstoernooi, Thema-toss middagen voor de jeugd, Snerttoernooi) en eens per jaar in de zomer het open Bosbergtoernooi. Daarnaast zijn er kampioenschappen voor junioren en voor senioren. De diverse activiteiten worden aangekondigd in het clubblad, op deze website en vaak nog eens per e-mail en Facebook.

Kantinediensten
Tennisvereniging Hollandsche Rading is een relatief kleine vereniging met alle voordelen van dien. De beperkte omvang maakt het echter onmogelijk om een beroepskracht aan te trekken voor de kantine van het clubhuis. Daarom vervullen seniorleden enkele malen per jaar (meestal 2 keer) een paar uur kantinediensten. U kunt zich voor het seizoen zelf inschijven voor de diensten die uw vorkeur hebben en onze bardienstmodule waarschuwt u als de datum van uw dienst nadert. Voor diegenen die beslist geen kantinedienst kunnen of willen draaien, kent de vereniging een speciale regeling om de kantinediensten af te kopen.

Afhangbord
Voor het gebruik van de banen gelden een paar regels. Om te kunnen spelen moet er gebruik gemaakt worden van het zgn. afhangbord, dat naast de ingang hangt. Door middel van uw verplichte spelerspas kunt u aangeven hoe laat u op de betreffende baan bent begonnen. Er geldt een maximale speelduur van 45 minuten voor enkel spel en van 60 minuten voor dubbelspel, al bent u natuurlijk vrij om langer door te gaan, wanneer er zich geen andere tennisliefhebbers melden. Het is toegestaan dat senioren en junioren van elkaars speeltijden gebruik maken, mits ze niet worden verlangd door diegenen waarvoor ze op dat moment gereserveerd zijn. Tijdens de competitieperiodes in het voor- en najaar is altijd een aantal banen gereserveerd. Tijdens deze competities kan het zijn dat alle vier banen nodig zijn.

Tossen
De toss-ochtenden en -avonden zijn een uitstekende manier om snel ingeburgerd te raken. Er kan op dinsdagochtend, en –avond, op donderdagochtend en –avond en op zondagochtend worden getosst. Gedurende deze ochtenden en avonden wordt, afhankelijk van de opkomst, regelmatig gewisseld. Iedereen is een keer begonnen, dus aarzel niet om gewoon te komen op een van de ochtenden en/of avonden. U wordt heel snel in de groep opgenomen.

Training
Oefening baart kunst. Dat geldt ook voor de tennissport. Daarom biedt tennisvereniging Hollandsche Rading de gelegenheid om het tennispeil onder leiding van een van onze erkende tennisinstructeurs te verbeteren. De trainingen worden voor junioren én voor de senioren op diverse dagen, zowel 's ochtends, 's middags als 's avonds gegeven. Plezier in het spel staat hierbij voorop.
Aandacht voor de jeugd
Voor deze jonge tennissterren worden door de Jeugdcommissie veel activiteiten georganiseerd. Activiteiten die direct met tennissen te maken hebben, maar daarbij ook diverse nevenactiviteiten, zoals spelmiddagen, uitwisselingen met andere verenigingen en nog meer. Al enkele jaren wordt voor de allerjongste kinderen van 4 - 6 jaar welpentrainingen georganiseerd. Dat wil zeggen dat zij gedurende het seizoen (20 weken) spelenderwijs met de tennissport kennis kunnen maken, zonder direct lid te worden. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Lesinfo/Training

Het lidmaatschap
Iedereen kan in principe lid worden onze tennisvereniging. Nieuwe leden betalen éénmalig entreegeld.

De contributie per jaar is (jan-dec):
junioren t/m 17 jaar en studerenden jonger dan 25 jaar               €   90,--
senioren                                                                                   € 155,--
senior winterleden (1 oktober - 1 maart)                                     €   73,--
junior winterleden (1 oktober - 1 maart)                                     €   50,--

Eénmalig entreegeld voor jaarlidmaatschap: junioren € 25,--; senioren € 35,--.

Introductie
Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook niet-leden incidenteel gebruik maken van de faciliteiten van de tennisvereniging, maximaal 4 maal per seizoen per introducé. De daaraan verbonden kosten zijn resp. € 2,50 voor junioren en € 5,00 voor senioren. Het is overigens de bedoeling dat de introducé vergezeld wordt door een lid van de tennisvereniging. De introductiekaarten zijn verkrijgbaar aan de bar van het clubhuis.

Bereikbaarheid
Hollandsche Rading ligt op slechts enkele auto-minuten verwijderd van Maartensdijk en Hilversum-Zuid. Ook per fiets of openbaar vervoer is de bereikbaarheid optimaal. Zie ook de route informatie op deze site.

Meer informatie?
Bent u enthousiast geworden en wilt u meer weten over de mogelijkheden om lid te worden van onze vereniging, dan nodigen wij u van harte uit om eens een kijkje te komen op ons tennispark, Charles Weddepohllaan in Hollandsche Rading.  Het verplicht u tot niets, maar het geeft u een goede indruk van wat er allemaal gebeurt en hoe het er bij onze vereniging aan toe gaat. Wilt u eerst meer informatie, neemt u dan telefonisch contact op met de voorzitter of penningmeester van de vereniging. Zij geven u alle informatie die u wenst; contactgegevens vindt u onder bestuur en commissies op deze website.

Ben u al overtuigd, download dan het aanmeldingsformulier op deze pagina. Vul het aanmeldingsformulier in en stuur dit inclusief pasfoto naar onze ledenadministrateur Janet Schuurman, Tolakkerweg 69, 3739 JH Hollandsche Rading.

Wij verwelkomen u graag als nieuw lid van onze tennisvereniging!!  Download bestanden
2017 Aanmeldingsformulier  537 KB (106x opgehaald)
2012 Gedragscode TVHR 21 KB (853x opgehaald)
 Over vereniging 
 Algemene Informatie
 Contact
 Lidmaatschap
 Routebeschrijving
 Geschiedenis
 Erelijst


 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 
 Accomodatieteam
 Algemeen
 Baan 5
 Baanschema
 Bardiensten
 Bosbergtoernooi
 Clubkampioenschap
 Donderdagavond comp.
 Jeugdcommissie
 Jeugdcompetitie
 Lesinfo/Training
 Links
 Nieuwsnet
 Open Club
 Tennisteam
 Toernooien regio
 Tossen
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...
 Competitie teams 
Senioren
 Dinsdag Dames
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Heren
 Zondag Gemengd