Voor leden

Tossen
De toss momenten zijn een uitstekende manier om snel ingeburgerd te raken. Er kan op dinsdagochtend, en –avond, op donderdagochtend en –avond en op zondagochtend worden getosst. Op de ochtenden zijn er drie banen beschikbaar tot 12.30u (met uitzondering van het competitieseizoen in het voor- en najaar) . Op de 4e baan kan vrij worden gespeeld. Op de avonden zijn er 2 banen beschikbaar vanaf 19.30u. De andere twee banen zijn dan gereserveerd voor vrij spelen en lessen. De Tossregels staan gepubliceerd op het raam links van de ingang van het clubhuis. Gedurende deze ochtenden en avonden wordt, afhankelijk van de opkomst, regelmatig gewisseld.
Iedereen is een keer begonnen, dus aarzel niet om gewoon te komen op een van de ochtenden en/of avonden. Je bent van harte welkom. Integreren gaat dan vanzelf.

Baanschema
In het begin van het seizoen wordt er een baanschema gemaakt. Hierop staan de toss momenten en de lesmomenten vermeld. Tijdens de competitieperiodes in het voor- en najaar zijn hiervoor altijd een aantal banen gereserveerd. Tijdens deze competities kan het zijn dat alle vier banen nodig zijn en kan er dus niet vrij getennist worden. In het baanschema staan deze data vermeld.

Beleidsplan
Tijdens de ALV van 2016 hebben wij het beleidsplan 2016-2020 vastgesteld. In dit beleidsplan tref je de kaders aan voor het beleid van de vereniging.

Afhangbord
Voor het gebruik van de banen gelden een paar regels. Om te kunnen spelen moet er gebruik gemaakt worden van het zgn. afhangbord, dat naast de ingang hangt. Door middel van je spelerspas kun je aangeven hoe laat je op de betreffende baan bent begonnen. Er geldt een maximale speelduur van 45 minuten voor enkel spel en van 60 minuten voor dubbelspel, al ben je natuurlijk vrij om langer door te gaan, wanneer er zich geen andere tennisliefhebbers melden. Er kan niet vooraf afgehangen worden. Het is toegestaan dat senioren en junioren van elkaars speeltijden gebruik maken, mits ze niet worden verlangd door diegenen waarvoor ze op dat moment gereserveerd zijn. Tijdens vakanties hebben senioren voorrang bij het afhangen na 19.30 uur

Tennisregels TVHR/ Visitekaartje – goed gedrag
TV Hollandsche Rading staat bekend als een sociale tennisvereniging en daar zijn wij trots op. Gezelligheid en sportiviteit staan voorop, waarbij wederzijds respect belangrijk is. Om die reden hanteren we gedragsregels. Ieder lid wordt geacht deze regels na te leven, op de club zelf als ook bij andere clubs, als je daar namens TV Hollandsche Rading te gast bent. Als competitiespeler speel je namelijk niet alleen namens jezelf, maar ook namens de vereniging. Je bent het visitekaartje van TV Hollandsche Rading en dus is het belangrijk dat je je daarnaar gedraagt: uit en thuis. Mocht je je niet aan deze regels houden dan kun je hiervoor door het bestuur, teamleden, Vereniging Competitie Leiders of door trainers aangesproken worden en –als het niet ophoudt- ook van de baan gestuurd worden.

Tips voor ouders/verzorgers bij de wedstrijden van uw kind(eren)

  • Wees enthousiast en stimuleer uw kind sportief te spelen
  • Bedenk dat uw kind(eren) sporten voor hun plezier
  • Aanmoedigen mag, maar laat het coachen over aan de trainer of de Begeleider. Schreeuw niet, wees stil tijdens rally’s en klap voor beide partijen
  • Toeschouwers zitten naast de baan, nooit op de baan
  • Blijf altijd sportief, juist bij verlies. Stimuleer fair play, het is maar een spelletje
  • Aanvaard beslissingen van scheidsrechters
  • Geef jeugdspelers het vertrouwen om, op de baan, een verschil van mening zelf op te lossen. Zo niet, laat een onpartijdig persoon helpen

Huishoudelijk Regelement en Statuten
Ieder lid kan bij de secretaris de statuten inzien en desgevraagd een kopie van deze stukken ontvangen. Het huishoudelijk regelement is dient als praktische uitwerking van de statuten. bijgesloten.

Gratis verstrekkingen (wegschrijven)
Als tennisvereniging hebben wij een aantal regels opgesteld over het gratis verstrekken van consumpties.

Documenten:

2016 TVHR Beleidsplan 2016-2020 1.0.pdf Tennisregels def TVHR.pdf Huishoudelijk reglement 2017.pdf Huisregels TV Hollandsche Rading (drank).pdf TVHR -Gratis verstrekkingen.pdf baanschema-2023.pdf
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 577 1990

Adres

Charles Weddepohllaan 3
3739 LD Hollandsche Rading

KVK-nummer

40476501